αραβική Netflix αντιδράσεις

αραβόφωνη Netflix Αίγυπτοτους για .

«Carissimi amici», επιτυχημένης «Perfetti sconosciuti» του πάολο τζενοβέζε (2016), Όόνα ζάκι, αφηγείται την ιστορία. παρέας ίίλων. για σεξ. και εξωσυζυγικέέ σέέσεις. στην , . .

περιστρέφεται και α, τα γραπτάκαι τις.

Netflix «καθώς που στόχαστρο τις και ».

Al-Watan, , ότι «προωθούν » -κατηγορία στην ταινία. εόόό γκέέ αρακτήρα.

Cairo 24, προβολή .

απαγόρευση ταινίας , , η Darb πρόσκειται στην αντιπολίτευση.

. «Con Netflix su Netflix . ».

Twitter, , και «ηθική » «βάζει ».

h social media (αν), «παραβιάζει».

στο «Perfetti estranei» ιδιαίτερα στη , «δημιουργικής » τονίζοντας των .

, καταγράφει (έκανε 20 ) con Netflix . , .

Με πληροφορίες από BBC, giornalista di Hollywood

Riccarda Fallaci

"Imprenditore. Comunicatore pluripremiato. Scrittore. Specialista di social media. Appassionato praticante di zombie."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.