Analisi tecnica per BTC/USD nd 14. ledna 2022

Zprvy z crypto prmyslu:

Koncem prosince 2021 bylo na svt celkem 34 055 pstroj na nkup a kryptomn program. Je zajmav, e jen ve zmnnm msci bylo 2 041 bankomat sputno a 295 vyazeno z provozu. V praxi to znamen, e kad den bylo do provozu uvedeno vce ne 50 pstroj.

Mnostv sputnch bitomat je jist ovlivnno nrstem poptvky po digitlnch aktivech hodnota bitcoinu vzrostla v roce 2021 o celch 69%. Na druhou stranu je teba pipomenout, e 1. prosince stl 1 BTC 57 230 USD a na konci tho msce u jen 46 250 USD.

Nejvtm producentem bitomat je v souasnosti americk spolenost Genesis Coin (k 31. prosinci 2021 vlastnila 14 078 pstroj tohoto typu). Druh msto na ebku zaujm spolenost Byte generali (7 559 pstroj) e BitAccess (4 873 pstroj).

Zem s nejvtm potem pstroj na prodej a nkup kryptomn jsou dozajista Spojen stty. Nalezneme v nich 29 861 bitomat. Dalmi zemmi co do potu “bankomat na bitcoiny” (“bankomat na bitcoiny” je mstn oznaen tohoto typu zazen) jsou nap. Canada (2 145 pstroj), Velk Britnie (102), panlsko (168), vcarsko (137), Rumunsko (113 ), Polsko (98), esk republica (74) a Itlie (62).

Tecnica di cui sopra:

Pr BTC/USD se odrazil od klovho dlouhodobho technickho supportu na hladin 39 555 USD, vymanil se z krtkodobho klesajcho kanlu and doshl 38% Fibonacciho retracementu na cen 44 948 USD. Odraz se vak na tto rovni zastavil a trh se obrtil a otestoval horn linii kanlu shora. Intradenn technickou rezistenci vidme na hladin 44 000 USD, ale klov krtkodob technick rezistenence se nachz na hladinch 45 367 USD a 45 669 USD. Navzdory nedvnmu sloitmu a asov nronmu kornmu poklesu v podob vzorce ABCxABCxABC zstv trend ve vtm asovm rmci vzestupn a jen zeteln a trvalej prraz pod minimo vlny C na hledin hledin 39 555 USD vhledinvd.

Corpo perno Tdenn:

WR3 52 467 USD

WR2 50 030 USD

WR1 45 792 USD

Perno di Tdenn 43 016 USD

WS1 38 361 USD

WS2 36 105 USD

WS3 31 712 USD

Obchodn ha letto:

Ciclo corretto di Komplekn ABCxABCxABC stle probh a je mnohem sloitj a asov nronj, ne se pedpokldalo. Podle dlouhodobch graf ovldaj trh s bitcoinem stle bci a nejbli dlouhodob cl bitcoinu vidme na hladin 70 000 USD. Tento scn bude platn a do zetelnho prrazu hladiny 39 474 USD contro grafu dennho asovho rmce (uzaven denn svky pod hladinou 39 000 USD da bylo vzhledem k umstn niho minima povaovno za zmnu dlouhodobho).

Upozorn: Tyto informace jsou poskytovny maloobchodnm aprofessionallnm kliptm v rmci marketingov komunikace. Neobsahuj a nemly di bt chpny jako investin poradenstv nebo investin doporuen, ani nabdku i vzvu k zapojen se do jakkoli transakce nebo strategy s finannmi nstroji. Minul vkonnost nen zrukou ani pedpovd budouc vkonnosti.

Spolenost Instant Trading EU Ltd. neposkytuje dn zruky a nenese dnou odpovdnost za pesnost nebo plnost poskytnutch informac ani za ppadn ztrty vyplvajc z investic zaloench na analze, prognze nebo jinch informacch poskytnutch zamstnancem neposky.

Sebastiano Seliga

Sebastian Seliga è un autorem populrnho obchodnho blogu elliottFXtrader.com e jednikou mezi technickmi analytiky polsk verze portlu TradingView.com. Pracoval pro pedn finann spolenosti v Polsku, aktivn obchodoval na burzch NYSE, AMEX e NASDAQ. Na forexu zaal obchodovat v Roce 2009 a osvojil si pstup k trhm zaloen na principu Elliottovch vln. Vytvoil a aplikova sv vlastn strategise forexov analzy. Dall’inizio del 2012 per analisi analitiche da parte di EWP pro blogy, forexov webov strnky a fra. Vytvoil nkolik online projekt vnovanch forexovmu obchodovn a investicm. Byl nominovn na cenu FxCuffs 2018 ve dvou Categorie: Blog Roku e analisi Roku.

InstaForex

Spolenost Instant Trading EU Ltd. poskytuje investin sluby pod znakou InstaForex a provozuje webov strnky www.instaforex.eu na zklad povolen vydanho spolenost CySec s slem License 266/15.

Instant Trading EU Ltd. (je bank organizan slokou v esk republice, se sdlem Na Hradbch 2632, 702 00 Moravsk Ostrava a Pvoz, esk republica, zapsanou v obchodnm rejstku vedenm Krajskm soudem v Ostrav, Spisov znaka A 22017/KSOS, NBroduh a IO 107327h ).

Instaforex nabz pstup k cca 2 500 instrumentm, pstup na trhy USA a EU, platformu MT4 a MT5, obchodn ty v EUR, USD, PLN, CZK, GBP atd.

Vce na www.instaforex.eu/cz/.

Emiliano Brichese

"Esploratore. Pensatore. Evangelista di viaggi freelance. Creatore amichevole. Comunicatore. Giocatore."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.